PRIVACY BELEID

Stichting BEAU4, gevestigd aan Veldmaarschalk Montgomerylaan 247 5612 BE Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Webadres: www.beau4.eu
Adres:
Veldmaarschalk Montgomerylaan 247
5612 BE Eindhoven
Telefoonnummer: +31 (0) 40-2233982
E-mailadres: info@beau4.eu

Persoonsgegevens verwerkt door Stichting BEAU4
Stichting BEAU4 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Stichting BEAU4 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Contact met U te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Periode van bewaring van persoonsgegevens

Stichting BEAU4 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting BEAU4 geeft uw betalingsgerelateerde gegevens door aan een betalingsdienstverlener, i.e. MOLLIE. Voor het privacybeleid van deze dienstverlener verwijzen wij u naar haar site www.mollie.com. De door u verstrekte gegevens worden niet met andere derden gedeeld of aan andere derden verkocht.

Cookies
Stichting BEAU4 gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Doel van het gebruik van deze cookies is het verkrijgen van inzicht in het bezoek aan onze site.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BEAU4 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beau4.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting BEAU4 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevenspersoonsgegevens
Stichting BEAU4 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@beau4.eu